Geri Dönüşüm ve Önemi:

Geri dönüşüm genel manada kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilen atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır.

Geri Dönüşümün Önemi

Doğal kaynaklarımız korunur; Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeni ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle malzeme tüketimini azaltmak, değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri dönüştürmek sureti ile doğal kaynakların verimli olarak kullanılması gerekmektedir.

Enerji tasarrufu sağlanır; Geri dönüşüm, malzeme üretiminde endüstriyel işlem sayısını azaltmak suretiyle enerji tasarrufu sağlar.

Ekonomiye katkı sağlanır; Geri dönüşüm uzun vadede verimli bir ekonomik yatırımdır. Enerji ve doğal kaynakların tüketiminin azaltılması ülke ekonomisi için de büyük önem arz etmektedir. Ayrıca dışarıya bağımlı olduğumuz petrol gibi hammaddelerin tüketiminin azalmasının da eknomomiye olumlu etkisi vardır.

Atık miktarı azalır; Geri dönüşümün uygulanması ile çöplere giden atık miktarında azalma sağlanarak çevreye verilen zarar da azaltılmış olur.

Üretim Aşamaları:

Geri dönüşüm tesisimizde, sadece sanayide çıkan üretim fireleri (PP iplik telefi, non-woven kumaş firesi, PP sentetik çuval fireleri) eritilmektedir. Bu yüzden bizde geri dönüşüm safhaları sanayi tesislerinden çıkan üretim firelerinin toplanmasıyla başlar;

 1. Firelerin toplanması,
 2. Tesisimize gelen fireler renklerine ve akışkanlık değerlerine göre ayrılarak, tesis içerisindeki depolama alanlarında istiflenir,
 3. Üretimde kullanılacak fire grubu, kırma makinası vasıtasıyla eritilmeye uygun ebatlara gelmesi amacıyla kırılır,
 4. Kırılan fireler, kepek haline gelmiştir. Kepeğin ekstrüderde eritilebilmesi için yoğunlaştırma işleminden geçirilir. Bu işlem sırasında kepekler, bir kazanın içinde yüksek devirle dönen bıçak vasıtasıyla ve de sürtünmenin etkisiyle yoğun hale getirilir,
 5. Yoğunlaştırılmış kepek, ekstrüderde plastiğin türüne göre uygulunan değişik ısılar etkisiyle erimiş halde makinadan çıkar,
 6. Ekstrüderden çıkan eriyik haldeki plastik tekrar soğutulup, döner bıçaklar vasıtasıyla granüller halinde kesilerek bir siloda depolanır,
 7. Depolanan granüller satışa uygun hale getirilmek amacıyla paketlenerek, tesis içerisinde istiflenir.

Kısaca Plastik Nedir?

Plastikler, petrol veya petrol türevlerinden elde edilirler. Plastiklerin değişik türleri vardır. Bu türlerin başlıcaları PET (Polietilentetraftalat), PE (Polietilen), PVC (Polivinilklorür), PP (Polipropilen), PS (Polistren)’dir. Bu türler kısaca tanımlanacak olursa;

Polietilentetraftalat (PET): Genellikle su, meşrubat ve yağ şişelerinin ambalajlanmasında kullanılır. Hafif ve dayanıklı olması nedeniyle kullanım alanı giderek genişlemektedir.

Polietilen (PE): Evlerimizde en çok kullandığımız plastik türüdür. Oyuncak, deterjan ve şampuan şişeleri, ambalaj filmleri, çöp torbaları gibi birçok kullanım alanı vardır.

Polivinilklorür (PVC): Su ve sıvı deterjanların, bazı kimyasal maddelerin, sağlık ve kozmetik ürünlerinin ambalajlarında kullanılır.

Polipropilen (PP): Deterjan kutularının kapakları, margarin kapları gibi ambalaj malzemelerinde kullanılır. Ayrıca dayanıklı olması ve geri dönüştürülebilirliği nedeniyle otomotiv sektöründe, plastik bahçe mobilyalarında, plastik mutfak gereçlerinde de önemli bir kullanım alanı bulunmaktadır.

Polistren (PS): Evlerden kaynaklanan ambalaj atıkları içerisinde en az rastlanan ambalaj türüdür. Yoğurt ve margarin kapaklarında, tek kullanımlık bardak, tabaklarda yoğun olarak kullanılmaktadır.

 • Polietilentetraftalat (PET)
 • Polietilen (yüksek yoğunluklu)
 • Polivinilklorür (PVC)
 • Polietilen (düşük yoğunluklu)
 • Polipropilen (PP)
 • Polistren (PS)