Geri Dönüşüm ve Önemi

Geri Dönüşüm ve Önemi:

Geri dönüşüm genel manada kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilen atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır.

Geri Dönüşümün Önemi

Doğal kaynaklarımız korunur; Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeni ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle malzeme tüketimini azaltmak, değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri dönüştürmek sureti ile doğal kaynakların verimli olarak kullanılması gerekmektedir.

Enerji tasarrufu sağlanır; Geri dönüşüm, malzeme üretiminde endüstriyel işlem sayısını azaltmak suretiyle enerji tasarrufu sağlar.

Ekonomiye katkı sağlanır; Geri dönüşüm uzun vadede verimli bir ekonomik yatırımdır. Enerji ve doğal kaynakların tüketiminin azaltılması ülke ekonomisi için de büyük önem arz etmektedir. Ayrıca dışarıya bağımlı olduğumuz petrol gibi hammaddelerin tüketiminin azalmasının da eknomomiye olumlu etkisi vardır.

Atık miktarı azalır; Geri dönüşümün uygulanması ile çöplere giden atık miktarında azalma sağlanarak çevreye verilen zarar da azaltılmış olur.