Çevre Politikamız

Polipropilen ve polietilen geridönüşümünden hammadde üreten firmamız, çevresel sorumluluklarının bilincinde bir firma olarak ürünün gerçekleştirilmesinden sevkiyatın tamamlanmasına kadar geçen tüm aşamalarda ve destek süreçlerde, faaliyetlerinin çevre boyut ve etkilerini belirlemek ve bu boyutların ortaya çıkmasını önlemek amacıyla yöntemler belirleyerek uygulamaya almıştır.

Ebat Plastik Geri Dönüşüm Firması tüm faaliyetlerinin çevre kirliliğine neden olmaksızın yürütülmesi konusunda hassasiyet göstermektedir.


Bu amaçla;

•Çevre ile ilgili tüm mevzuat ve idari düzenlemelere uymayı,

•Enerji ve doğal kaynakları optimum düzeyde kullanmayı,

•Çevre konusunda bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişmelere katkı sağlayacak kuruluşlara üye olarak, bu tip faaliyetleri desteklemeyi,

•Kirliliğin önlenmesini, atıkların azaltılmasını ve kaynağında ayrılarak verimi sağlamayı,

•Çalışanlarını çevre konusunda vereceği eğitimlerle bilinçlendirmeyi, bilgilendirmeyi ve motivasyonunu sağlamayı,

•Yeni yatırım ve projelerde çevre faktörünü göz önünde bulundurmayı,

•Sektörünün gelişmesinde öncü, çevreyi korumaya yönelik faaliyetlerde bulunarak toplumun yanında yer alan bir şirket olmayı.

• Çevreye ve topluma karşı duyarlı, aynı zamanda yenilikçi, sürekli gelişen ve teknolojisi yüksek bir firma olmayı ilke edinmiştir.